'Lesbische vrouwen tussen homo- en vrouwenemancipatie'

26 augustus 2014
 

Deze zomer is op verzoek van de Nederlandse VrouwenRaad, waarbij 51 vrouwenorganisaties zijn aangesloten, een artikel over oudere lesbische vrouwen geschreven. Dit n.a.v. onze deelname aan de Gay Pride en dat vrouwen binnen vrouwenorganisaties niet zichtbaar zijn.

Het heet  Grey Pride en zichtbaarheid van oudere lesbische vrouwen

                   ‘Lesbische vrouwen tussen homo- en vrouwenemancipatie’

 
De NVR kondigt dit stuk aan met de Stelling: 
Veel oudere, lesbische vrouwen moeten uit de kast komen, ook binnen de vrouwenorganisaties.

 

Lesbische vrouwen van 60 jaar en ouder zijn opgegroeid in een tijd waarin homosexualiteit heel moeilijk bespreekbaar was en zelfs nogal onbekend was. Ze kregen te maken met een omgeving die verwachtte dat ze zouden trouwen en zich financieel afhankelijk zouden maken van een man. Dat geldt voor autochtone vrouwen maar zeker ook voor lesbische migrantenvrouwen. Nu ze ouder zijn geworden en zelf ook zorg nodig hebben, krijgen ze te maken met diverse problemen: taboes in verzorgingshuizen, vaak zelf geen kinderen die hen verzorgen, discriminatie. De vrouwenorganisaties zijn actief op het gebied van emancipatiestrijd van vrouwen maar hebben, onbedoeld en onbewust, daarbij de heterosexuele vrouw als norm. Oudere lesbische vrouwen zouden meer van zich kunnen laten horen en laten weten wat voor hen specifieke verbeteringen zouden zijn. Dat kan gaan over hun inkomen, de beeldvorming, discriminatie in de zorg of…???